Onsdag 26 september 2018

Olika priser för läkare ”online”

Vårdcentraler är inte längre bara fysiska lokaler dit patienter kan gå eller ringa. På internet finns redan flera digitala vårdcentraler. Det är fritt fram att besöka dem. Patientavgifterna varierar och kostnaderna för dessa besök debiteras också Västra Götalandsregionen. Fotot visar Närhälsans vårdcentral i Södra Ryd, Skövde
Vårdcentraler är inte längre bara fysiska lokaler dit patienter kan gå eller ringa. På internet finns redan flera digitala vårdcentraler. Det är fritt fram att besöka dem. Patientavgifterna varierar och kostnaderna för dessa besök debiteras också Västra Götalandsregionen. Fotot visar Närhälsans vårdcentral i Södra Ryd, Skövde

Vad ska ett digitalt läkarbesök via internet kosta? Regionägda Närhälsan vill sänka avgiften för sin digitala mottagning. Men politikerna säger nej. Effekten blir därmed skillnader i pris beroende på var du bor i Skaraborg. Styrande är vilken vårdcentral du är listad hos.

I Västra Götaland gäller vårdvalsmodellen för primärvården. Den innebär att patienten väljer att lista sig hos en vårdcentral. För varje besök hen gör på denna vårdcentral, betalar patienten 100 kronor, upp till ett högkostnadsskydd.

Om patienten istället skulle besöka en helt annan vårdcentral är avgiften 300 kronor. Samtidigt belastas vårdcentralen där patienten är listad, med en kostnad på 500 kr. Detta gäller oavsett om vårdcentralen är ”fysisk” eller ”digital”.

Men vad ska ett digitalt läkarbesök egentligen kosta för patienten? Den frågan brottas nu politikerna med.

I veckan dök första ärendet upp på hälso- och sjukvårdsstyrelsens bord. På onsdagen prövade styrelsen vilken avgift som ska tillämpas, när regionens egna vårdcentraler nyligen öppnade ”Närhälsan Online”. Den nås av alla via internet.

I en skrivelse till hälso-och sjukvårdsstyrelsen vill Närhälsan få möjlighet att tillämpa en enhetlig taxa på 100 kronor för alla patienter som kontaktar ”Närhälsan Online”. Detta oavsett om patienterna är listad hos Närhälsan, eller om denne är listad vid någon annan vårdcentral.

-Men detta kan leda till en konkurrensfördel jämfört med andra vårdgivare, menar Marie Gustafsson som är chef för primärvårdsenheten på regionens koncernkontor.

-Ett digitalt möte kan leda till behov av fysiska besök, där patienten välkomnas till den digitala vårdcentralen, oavsett om hen är listad där eller inte.

Därmed skulle Närhälsan kunna locka till sig patienter från privata vårdcentraler, tänker oroliga regionpolitiker. Därför avslår styrelsen förslaget. Konsekvensen blir därmed att det även vid digitala besök ska kosta 300 kronor om patienten tillhör annan vårdcentral. Däremot 100 kronor för Närhälsans egna patienter.

I Skaraborg blir konsekvensen att Närhälsan Online kommer kosta 100 kronor för deras egna patienter. Men samma besök kommer i praktiken kosta 300 kronor för boende i Skara och Grästorps kommuner, där det inte finns någon lokal Närhälsan att lista sig vid. Detsamma gäller patienter på andra orter som är listade hos annan vårdcentral än Närhälsan. Såvida man inte ändrar sin listning och listar sig hos Närhälsan, vill säga. För det kan man göra, i vilken kommun som helst.

Frågan är dock så principiellt viktig att den måste gå vidare för avgörande i regionfullmäktige. Redan nästa vecka prövar regionstyrelsen frågan.

Dessutom behövs en fördjupad utredning för framtiden. Dagens ersättningssystem och dagens avgifter är inte anpassade för digitala vårdcentraler.

-Vi tänker under våren att ta ett större tag kring avgifterna, säger Marie Gustafsson.

-För patienterna skulle det vara en fördel om alla digitala vårdkontakter i hela Sverige kostar lika mycket, säger hon. Idag är det väldigt olika. Från 0 till 300 kronor per läkarbesök.

Digitala vårdcentraler känner inte av några regiongränser. Därmed ökar konkurrensen om patienterna.

Hos ”Capio Online”, Stockholm, kostar ett digitalt läkarbesök 200 kronor. Hos ”Kry” och hos ”Min läkare”, som har avtal med landstinget i Jönköping, kostar samma besök 250 kronor. Hos ”Doktor.se” i Sörmland är avgiften 0 (noll)  kronor!

För varje digitalt ”besök” som en Västra Götalänning gör vid dessa vårdcentraler, debiteras dessutom Västra Götalandsregionen upp till 650 kronor, beroende på patientavgift. Samtidigt dras 500 kronor från den vårdcentral där patienten normalt är listad.

För skaraborgare som inte är listade hos regionens Närhälsan blir det därmed betydligt billigare att kontakta exempelvis Doktor.se, jämfört med att kontakta regionens egen Närhälsan Online. Kostnaderna för regionen kan därmed  snabbt rulla iväg. 20 sådana digitala patientkontakter renderar exempelvis regionen kostnader med 20 gånger 650 kronor.

-Det handlar redan om många digitala besök varje månad. Samtidigt är det tydligt att det fyller ett behov hos patienterna, konstaterar Marie Gustafsson.

För att i framtiden undvika att enskilda vårdcentraler drabbas för hårt, när patienter kontaktar digitala mottagningar så beslöt hälso- och sjukvårdsstyrelsen på onsdagen att inte längre dra 500 kronor från vårdcentralen, för digitala besök som listade patienter gör på annat håll. Även den frågan ska avgöras av regionfullmäktige, och behandlas nästa vecka av regionstyrelsen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet