Olika priser för läkare ”online”

Vad ska ett digitalt läkarbesök via internet kosta? Regionägda Närhälsan vill sänka avgiften för sin digitala mottagning.