Lördag 6 juni 2020

Optimism råder bland skogsägare

Stigande priser, stora investeringar och dessutom en Trump-effekt när det gäller kronkursen. Allt detta bidrar till spirande optimism bland Sveriges skogsägare enligt den årliga undersökningen Skogsbarometern.

Den positiva trenden fortsätter bland landets skogsägare, visar undersökningen från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

– För tredje året i rad är det fler som upplever att det är lönsamt att investera i skog. Antalet har gått från 55 procent för två år sedan till 68 procent nu och vi ser att det är framförallt de unga som ställer sig mera positiva, säger Jimmy Larsson, segmentchef för Skog och Lantbruk på LRF Konsult till TT, och fortsätter:

– Jag tror även det finns ett spirande intresse för skog. Är man aktiv skogsbrukare kan man förena miljönytta med lönsamhet och samtidigt bo på en annan plats, säger Jimmy Larsson.

Köpsugna skogsägare

60 procent av skogsägarna uppger också i undersökningen att de skulle köpa mer skog om de hade haft en miljon kronor att investera. Ytterligare en bidragande orsak till optimismen är kronans fall bland annat mot den amerikanska dollarn efter att Donald Trump vann USA-valet.

– För skogsindustrin är det i ett kortsiktigt perspektiv positivt med en svag krona med tanke på exportverksamheten, säger Jimmy Larsson.

Tilltron för verksamheten visar sig också i form av ett minskat intresse för att upplåta marken för vindkraft. Förra året var 41 procent i Götaland positiva till det, nu har siffran sjunkit till 28 procent. I Svealand är siffran 25 procent (37 procent förra året) och Norrland 37 (44 procent).

/TT

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet