Tisdag 7 juli 2020

Riksbanken: Oförändrad reporänta

Foto: Riksbanken
Foto: Riksbanken

Riksbanken har idag beslutat om oförändrad reporänta på noll procent. Något som även prognostiseras för kommande period.

Riksbanken konstaterar att den starka konjunkturen i Sverige har mattats av och blivit mer balanserad.

Såväl den globala som den svenska ekonomin har utvecklats i linje med Riksbankens prognoser i december och utsikterna för inflationen och konjunkturen är i stort sett oförändrade.

Inflation

Även om fallande energipriser väntas dämpa inflationen i år så bedömer Riksbanken att den därefter kommer att  vara nära målet på två procent.

Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent. Prognosen för räntan är densamma som i december. Reporäntan väntas vara kvar på noll procent under nästan hela prognosperioden, vilket bidrar till en god ekonomisk utveckling och en inflation nära målet.

Balanserad konjunktur

Efter flera år av hög ekonomisk tillväxt har konjunkturläget i Sverige blivit mer balanserat. Riksbanken bedömer att BNP-tillväxten blir måttlig i år men att den ökar gradvis från slutet av 2020 då efterfrågan i omvärlden stabiliseras samtidigt som investeringarna och konsumtionen i Sverige ökar lite snabbare.

Sysselsättningsgraden väntas vara fortsatt hög ur både ett historiskt och ett internationellt perspektiv.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer