Lördag 20 juli 2019

Stark tillväxt i Sverige

BNP-tillväxten är starkare än väntat andra kvartalet i Sverige. Det framgick när finansminister Magdalena Andersson presenterade  senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen och budgetinriktningen vid dagens regeringsöverläggningarna på Harpsund.

– Sverige står i ett helt annat läge än för fyra år sedan. Arbetslösheten har pressats tillbaka med 300 000 fler människor i jobb, vi har en god tillväxt och stora underskott har vänts till överskott, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

– Vi har sparat 166 miljarder och betalat av på statsskulden som i år hamnar på sin lägsta nivå sedan 1977. Vi har rustat oss – både för att möta ett sämre läge och för att lösa de stora uppgifter som ligger framför oss, fortsätter hon.

– Nästa mandatperiod behöver vi prioritera. Att hantera klimatförändringen och det faktum att vi blir 300 000 fler äldre i Sverige det närmaste decenniet kräver stora resurser. Då har vi inte råd med stora skattesänkningar för de som tjänar mest, menar hon.

Stabila offentliga finanser

Jämfört med föregående prognos revideras tillväxten för innevarande år upp med 0,3 procentenheter till 2,9 procent, främst på grund av att BNP-tillväxten visade sig bli starkare än väntat det andra kvartalet.

Arbetslösheten förväntas fortfarande sjunka ytterligare under prognosperioden, till 6,1 procent.

Sysselsättningsgraden ligger fortsatt på den högsta nivån sedan början av 90-talet och både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har reviderats upp sedan den senaste prognosen.

Andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är den lägsta sedan 1981 och beräknas fortsätta sjunka.

Den offentliga sektorns finansiella sparande har reviderats upp med cirka tio miljarder kronor både för innevarande år och nästa år.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet