Söndag 19 augusti 2018

Starkt 2017 för småföretag

Landets småföretagare går mot ännu ett starkt år 2017. Enligt prognosen blir 2017 det fjärde året i rad med stärkt lönsamhet för Sveriges småföretag. Detta enligt LRF Konsults Lönsamhetsbarometer.

Lönsamhetsbarometern har analyserat lönsamhetensutvecklingen bland småföretag inom branscherna bygg, fastighet, handel, konsulttjänster, service samt transport och logistik.

I fyra av de sex branscherna ser småföretagen ut att stärka lönsamheten under 2017,vilket också innebär att dessa branscher går mot det bästa året sedan 2012. Undantagen var småföretagen inom handel och fastighet, där lönsamheten ser ut att backa något i år.

— Sveriges småföretagare gör ett mycket starkt 2017. Efter en tydlig nedgång under 2013 har småföretagen återhämtat sig år för år och är nu tillbaka på ungefär samma nivå som 2012. När småföretagen växer och stärker sin lönsamhet skapas jobb och när det går bra för småföretagen går det bra för Sverige, säger Katarina Hedström Klarin, VD på LRF Konsult.

I två av de sex branscher ser lönsamheten ut att sjunka något under 2017: handel och fastighet. I bägge branscherna är det andra året i rad som lönsamheten backar något, även om det är små förändringar som sker båda åren.

Handelsföretagen står inför en stor förändring med den snabbt växande e-handeln, och fastighetsbranschen drabbas förstås av osäkerheten på bostadsmarknaden.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet