Lördag 18 augusti 2018

Sverige slåss mot högre EU-avgift

EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Fredrik Andersson
EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Fredrik Andersson

EU-kommissionen vill att medlemsländerna ökar sina anslag till EU när Storbritannien lämnar unionen.

Brexit orsakar budgethål på 100 miljarder kronor när Storbritannien lämnar EU. Detta vill EU-kommissionen fylla med höjda anslag från medlemsländerna.

Men Sverige motsätter sig detta.

– Vi kommer slåss för att de totala utgifterna inte kommer överstiga en procent av BNI och för att vi inte ska betala mer. Om ett stort land som Storbritannien som betalar så mycket försvinner, då är det naturligt att budgeten minskar, säger Sveriges EU-minister Ann Linde (S) till nyhetssajten Europaportalen.

EU-kommissionen vill inte skära i jordbruk- och regionalstöden för att fylla gapet.

– Det är tydligt att vi behöver mer än en procent av EU:s BNP för att finansiera politiken på ett adekvat sätt, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på måndagen enligt Europaportalen.

Den svenska linjen är dock att minska anslagen. Andra länder som, liksom Sverige, betalar in mer till EU:s budget är vad de får tillbaka resonerar likadant.

Ann Linde menar att det finns budgetposter att skära i.

– Du måste alltid göra prioriteringar i en budget. Vi tycker man ska dra ner på jordbruksstöd och strukturfonder, säger hon.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet