Måndag 19 augusti 2019

Vill att krisstödet betalas ut snabbt

2018 års extrema väderlek med stora skördeförluster och dyra inköp av foder har skapat stora hål i böndernas ekonomi. Jordbruksverket beräknar det ekonomiska tappet till drygt 6 miljarder kronor och en minskning med 65 procent av 2018 års nettoinkomst i jordbruket.

– Äntligen finns det nu ett skarpt förslag om fördelning av 2019 års krisstöd. För många svenska bönder är likviditetsproblemen stora efter intäktsbortfallet förra året. Nu är det viktigt med en snabb hantering på näringsdepartementet så att pengarna betalas ut under första halvåret, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Jordbruksverket föreslår en utbetalningsmodell där gris- samt fågel- och äggnäringen får ett särskilt djurkopplat stöd och sedan utbetalas också stöd kopplat till åkermarken.

– Det är svårt att få absolut rättvisa i den här typen av system men jag tycker att när man tar hänsyn till 2018 års utbetalning som gick till mjölk-, nöt- och fårbönder så blir utfallet ändå någorlunda rimligt, konstaterar Palle Borgström.

På jordbruksverket.se finns Jordbruksverkets förslag i sin helhet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer