Måndag 14 oktober 2019

Ekonomiska sanktioner mot privat vårdcentral

Västra Götalands västra hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat om ekonomiska sanktioner mot Crama vårdcentral i Mölnlycke.

Detta sedan granskning visat att vårdcentralen brustit i följsamhet till uppdrag och avtal enligt regionens Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Vårdcentral.

Sanktion utdelas med 10 976 kronor på grund av brister i öppethållande, och med 70 644 kronor på grund av brister när det gäller bemanning med distriktssköterska. Vidare tas en administrativ avgift på 20 000 kronor ut, och Crama vårdcentral faktureras 50 000 kronor för kostnader knutna till den fördjupade uppföljningen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet