Fredag 27 maj 2022

Essunga satsar på ny skola i Jonslund

Eleverna ska under tiden som den nya skolan i Jonslund byggs kunna gå kvar i de nuvarande lokalerna.
Eleverna ska under tiden som den nya skolan i Jonslund byggs kunna gå kvar i de nuvarande lokalerna.

I Jonslund ska om några år en helt nybyggd skola och förskola stå klar. Det är ambitionen efter att kommunstyrelsen i Essunga kommun beslutat att nya, större lokaler ska ersätta de tidigare i Jonslund.

Den ursprungliga skolbyggnaden i Jonslund är byggd 1963 och har på många sätt ett stort underhålls- och renoveringsbehov. Därför har Essungabostäder presenterat förslag som innebär att skollokalerna antingen ska totalrenoveras eller ersättas med helt nybyggda, moderna byggnader. Det sistnämnda alternativet är det som kommunens folkvalda politiker beslutat sig för att gå vidare med, vilket innebär att Jonslund, om allt går planenligt, om några år ska ha en helt nybyggd, mer energieffektiv skolbyggnad med moderna ytor för att hysa en växande skara elever. I förstudien är förhoppningen att skolan ska stå klar i augusti 2024.

– Vi ska riva den gamla skolan och bygga en helt ny skola här i Jonslund. Det är en satsning av historiska mått, i hundramiljonersklassen. Det har inte investerats så här i kommunen sedan 60-talet. Det här är jättehäftigt, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson (M) i ett pressmeddelande.

Kostnaden för nybygget beräknas enligt underlaget hamna på mellan ungefär 100 miljoner och 106 miljoner kronor, beroende på hur kommunens politiker beslutar sig för att gå vidare framåt. Vid ett bygge för den lägre av de två kostnadsalternativen skulle det innebära att nybygget blir ungefär 2,1 miljoner kronor dyrare än en totalrenovering skulle ha kostat.

– Vi väljer att satsa på Jonslund. Skollokalerna vi har räcker inte till längre, så något måste göras. Nybygget innebär att skolan kommer att bli väl anpassad till dagens nivåer och standard, säger kommunstyrelsens andra vice ordförande, oppositionsrådet Peter Andréasson (S).

Jonslunds skola har de senaste åren haft ett växande behov av underhåll och renovering. Dessutom innebär en växande skara barn att det behövs mer utrymme. Ytterligare en aspekt är arbetsmiljövinsterna för både den personal som jobbar i lokalerna och för barnen som får sin utbildning där. Förutom att det kommer att finnas ordentligt med plats för samtliga elever så ska nybygget placeras på ett sätt som möjliggör eventuella framtida behov av utbyggnad.

Under tiden som nybygget pågår kommer barnen att kunna gå kvar i den nuvarande skolan.

Det är kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet vid sammanträdet 30 maj.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet