Onsdag 30 november 2022

Brist på ambulans i Essunga

Endast 31 procent av Essungas invånare nås, vid ett prio 1 larm, inom 20 minuter av en ambulans. Regionens mål är att 90 procent ska nås. Nu protesterar Essunga kommun.

Skaraborgsbygden har tidigare skrivit om den dåliga måluppfyllelsen för ambulanser i norra Skaraborg. Men sämst är måluppfyllelsen i Skaraborgs södra delar, i Essunga och Grästorps kommuner.

Endast 31 procent har en ambulans inom 20 minuter vid prio 1-larm i Essunga kommun. Regionens mål är 90 procent, och genomsnittet i regionen är idag 75 procent.

– När vi har så dålig måluppfyllelse kan vi inte bara sitta med armarna i kors, och nu har vi tagit ett första steg mot att hitta en lösning, säger kommunalråd Daniel Andersson (M) till tidningen NLT.

Essunga kommun vill bidra till en lösning, till exempel med bedömningsbil som avlastar akutambulanser, uppger NLT.

Läs mer:

Oro för ambulanser i norra Skaraborg

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer