Söndag 5 februari 2023

Broar repareras i Essunga

Baljefors vid ån Nossan.
Baljefors vid ån Nossan.

Bron i Nossebro, över Nossan, ska i höst repareras.  Även bron vid Baljefors i Främmestad ska repareras. Den senare stängs av helt för trafik.

Bron över Nossan i Nossebro ska repareras, uppger tidningen NLT. Den kommer dock inte stängas helt under reparations och underhållsarbetet. Ett körfält kommer vara öppet.

Arbetet med bron påbörjas i augusti eller september. Arbetet är beräknat att ta cirka åtta veckor enligt Trafikverkets hemsida

Under tiden som arbetet pågår kommer gång- och cykeltrafikanter att hänvisas till gångbron omedelbart norr om vägbron.

Även bron vid Baljefors, Främmestad, kommer repareras i höst. Den bron är smal och kommer under arbetet stängas av. Trafiken kommer ledas om. Arbetet är planerat att pågå från början av september till december.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet