Torsdag 23 mars 2023

Flera stora byggen i Essunga

I Essunga kommun pågår flera stora investeringar. Sammanlagt 104 miljoner kronor investeras i tre stora byggprojekt. 

Nossebrobadet renoveras för 34 miljoner kronor. Dessutom bygger kommunala bostadsbolaget Essungabostäder ett hyreshus med sju våningsplan vid Hagagatan, som går på 48 miljoner.

Bakom Kerstinsås byggs dessutom ett nytt trygghetsboende för 20 miljoner kronor, rapporterar tidningen NLT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer