Lördag 28 januari 2023

Ingen barnomsorg natt och helg i Essunga

Barnomsorg på obekväma tider efter 22.00 kan inte tillhandahållas i Essunga.
Det beslöt kommunens utbildningsnämnd på sitt sammanträde sista veckan i juni.

I och med en inkommen ansökan från förälder om barnomsorg  på natt och helg och helg, fick utbildningsförvaltningen i april i uppdrag att se över behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Frågan har diskuterats i kommunen sedan 2014, då en motion från Vänsterpartiet aktualiserade frågan.

Nu konstaterar dock nämnden att det inte finns tillräckligt underlag för att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta avslås av ekonomiska skäl.

Samtidigt beslöt nämnden att ”tidigare beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid, som kan erbjudas på angiven plats fram till klockan 22:00 på förskolans och fritidshemmets ordinarie öppetdagar om minst tre barn vid samma tillfälle har behov, ska kvarstå.”

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer