Torsdag 23 mars 2023

Kapell i Malma rivs eller säljs?

Malma kapell i Essunga kommun kan komma att säljas eller rivas. 

I mitten av maj genomför Grästorps pastorat ett stormöte om kapellets framtid. Till mötet inbjuds Malmaborna.
I kapellet genomförs tre gudstjänster samt enstaka dop och vigslar varje år, uppger tidningen NLT.

Stiftelsen Malma kapellförening, som sköter kapellet, beslöt i veckan att lägga ner efter verksamhet i 80 år. Föreningen har ett tiotal medlemmar.
Kapellet byggdes 1934 av sockenbor i Malma, som tyckte det var för långt att gå till kyrkan i Fridhem. Malma har sedan tidigare en riven kyrka med ödekyrkogård vid Malma säteri.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer