Lördag 28 januari 2023

Oförändrad skatt i Essunga

Storgatan i Nossebro , Essunga kmmun.
Storgatan i Nossebro , Essunga kmmun.

Essunga kommun höjer inte skatten 2020. Socialdemokraterna reserverade sig för en skattehöjning  med 36 öre per intjänad hundralapp.

Essunga kommun behåller en skatt på 21,57 kronor nästa år. Vid kommunfullmäktige yrkade Socialdemokraterna på en höjning till 21,93 kronor. Men förslaget avslogs.

Essungas kommunalråd Daniel Andersson (M) markerade i fullmäktigedebatten att han dock inte är främmande för att höja skatten under mandatperioden på grund av hög investeringsnivå i kommunen.

Ur budgeten framgår att kommunens kraftigt ökande investeringsbehoven gör att Essunga kommun de närmaste tre åren inte kan finansiera sina investeringar med egna medel. 2020 års skattefinansieringsgrad uppgår till drygt 90 procent, de två nästkommande åren uppgår finansieringsgraden till knappt 84 respektive 195 procent år 2022.

Skattefinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. En skattefinansieringsgrad på 100 procent innebär att kommunen kan finansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet