Onsdag 30 november 2022

Ove är årets slåtterängsskötare

Ove Eriksson fick ta emot priset hemma på gården i tisdags. Foto: Karin Persson
Ove Eriksson fick ta emot priset hemma på gården i tisdags. Foto: Karin Persson

Ove Eriksson sköter varje år sina tre ängar på Anders-Bengtsgården i Barne-Åsaka, Essunga kommun. Nu får Ove utmärkelsen Årets slåtterängsskötare i Västra Götaland 2020.

Slåtterängar är mycket artrika och har ett stort biologiskt värde. De är också levande kulturhistoria. Det är tack vare enskilda personer och föreningar som det fortfarande finns slåtterängar kvar i länet.

­– För att uppmärksamma det viktiga arbetet med slåtterängar och sporra till fortsatta insatser har Länsstyrelsen tagit initiativ till utmärkelsen Årets slåtterängsskötare, säger Karin Persson, rådgivare på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I arbetet med att utse Årets slåtterängsskötare har en referensgrupp med representanter för Naturskyddsföreningen och länets hembygdsförbund deltagit med stort engagemang.

Länsstyrelsen säger att det finns flera mycket goda ängsskötare i länet. Årets val föll till slut på Ove Eriksson, som var nominerad till priset för tredje gången.

Så här lyder motiveringen:

”Ove Eriksson sköter sedan över 30 år Anders-Bengtsgården med tydlig inriktning att skapa hög biologisk mångfald. Ängarna ligger samlade tillsammans med gårdens artrika naturbetesmarker, stenmurar, brynmiljöer och småvatten. Varje år efter slåtter släpps korna på bete i ängarna. Ove guidar också entusiastiskt besökare bland granspira, slåttergubbe och sommarfibbla. Och han pekar gärna ut alkonblåvingens ägg på klockgentianan. Genom Oves arbete har flera ovanliga och hotade arter som riskerar att försvinna fått en fin livsmiljö. Anders-Bengtsgården är idag en pärla i odlingslandskapet vid Nossan”.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet