Lördag 28 januari 2023

Stoppat fiske i ån Nossan

Mark- och fiskerättsinnehavare utmed ån Nossan har sagt upp avtalet om fiske med Sportfiskarna Trollhättan-Vänersborg sträckan Nossebro till Tengene.

Bakgrunden är kritik mot att Sportfiskarna på riksplan är pådrivande för utrivning av så kallade vandringshinder i åar, älvar och vattendrag.

Detta har under det senaste året drabbat flera kvarn- och dammägare utmed Nossan. Länsstyrelsen har riktat krav om nya dyra tillståndsprövningar som i praktiken riskerar deras verksamheter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet