Torsdag 30 mars 2023

Upplyst mellan Essunga och Nossebro?

Vägbelysningen utmed cykelvägen mellan Essunga stationssamhälle och Nossebro tätort dröjer.

Trots löften om att förse sträckan med belysning redan 2013 så har inga pengar tagits upp i kommunens budget. Det lär inte bli några heller under 2016.

Detta har fått den socialdemokratiska oppositionen med Maria Radivoj i spetsen att protestera. De kräver nu att kommunstyrelsen agerar.

Ursprungligen är detta ett medborgarförslag som kommunen bifallit. Frågan aktualiserades 2014 när kommunen invigde ett nytt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Essunga.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer