Tisdag 21 maj 2019

”Ett stort steg framåt för Filmsverige”

Västra Götalandsregionen har beslutat att säga ja till ett pilotprojekt för så kallade produktionsrabatter vid inspelning och postproduktion av film och tv-drama.

– På så vis hoppas vi att tillsammans med Film i Väst locka hit fler internationella inspelningsprojekt i världsklass, men också att på sikt bygga ut och stärka den regionala infrastrukturen för film och få till stånd en nyetablering av produktionsservicebolag. Att vi är först ut är ett stort steg framåt för hela Filmsverige, säger Kristina Jonäng, (C), ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

I dag har i stort sett alla länder utom Sverige och Danmark infört produktionsrabatter, det vill säga skatterabatter vid filmproduktion. Det har blivit allt svårare att finansiera film och produktionsrabatter är ett av de starkaste konkurrensmedlen för att locka till sig inspelningar av framför allt internationella produktioner.

Västra Götalandsregionens produktionsrabatt är ett stöd till produktion av film eller tv-drama på högst 30 procent av spenderade kostnader i Västra Götaland och kommer att kunna sökas av etablerade produktionsbolag.

Ett villkor är att produktionen genomförs helt eller delvis i Västra Götaland. Deadline för första ansökningstillfället är 31 mars, efter det är det först till kvarn som gäller. Stödet betalas ut av Västra Götalandsregionen, men administreras av Film i Väst.

Film i Väst ägs och finansieras till största delen av Västra Götalandsregionen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet