Fredag 20 juli 2018

Ett vargpar i Västra Götaland

Länsstyrelsen rovdjursinventering visar att det i Västra Götaland idag finns ett revirmarkerande vargpar. Dessutom har det skett tio föryngringar av lodjur.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under inventeringssäsongen kunnat kvalitetssäkra ett revirmarkerande vargpar, i norra Dalsland.

Den varg som fanns på Kroppefjäll under hösten 2016 har länsstyrelsen dock inte funnit spår eller spillning från under vintern.

Länet berörs av totalt tio föryngringar av lodjur, enligt den senaste säsongens inventeringsresultat. En föryngring delas med Jönköpings län, en med Hallands län och en med Norge.

Länsstyrelsens användning av kameror blir allt viktigare i inventeringen av lodjur. Vid licensjakten på lodjur avlivades nio djur; tre vuxna honor, tre ungar och tre vuxna hanar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer