Lördag 16 januari 2021

Extra ersättning för jobb med coronapatienter

Medarbetare i Västra Götalandsregionen, som arbetar i skyddsutrustning med inneliggande smittsamma covid-19-patienter får 500 kronor i extra ersättning per arbetat pass. Det beslutade en enig regionstyrelse på tisdagen.

Den extra ersättningen gäller för arbetspass utförda på enheter med inneliggande covid-19- patienter från 1 april till 30 juni 2020. Jour- och beredskapspass omfattas inte. Summan på 500 kronor per arbetspass är densamma för alla, oavsett yrkeskategori.

Samtliga partier i regionstyrelsen är helt överens om den extra ersättningen.

– De som jobbar på enheter med smittade covid-19-patienter gör ett fantastiskt arbete. De arbetar under svåra förhållanden som är långt utanför det normala. Vi i regionstyrelsen vill visa vår uppskattning och ge dessa medarbetare en extra ersättning, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), i ett pressmeddelande.

Ersättning till medarbetarna behöver delvis beräknas manuellt och ersättningen kommer att utbetalas senast i samband med löneutbetalning för november 2020. Den extra ersättningen beräknas kosta uppemot 74 miljoner konor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet