Lördag 23 oktober 2021

3,5 miljoner till Borgunda

När statliga Boverket delar ut 22 miljoner kronor för upprustningar av allmänna samlingslokaler, som bygdegårdar och Folkets Hus, finns årets största mottagare i Skaraborg.

Det är Borgunda nya bygdegårdsförening som får det klart högsta anslaget. Ungefär 3,5 miljoner kronor. Borgunda ligger mellan Falköping och Skövde. Falköpings kommun bidrar med 1,9 miljoner kronor till projektet.

Bygdegårdsföreningen i Borgunda har målet att skapa ett allaktivitetshus i syfte att utveckla bygden. Nu kommer föreningen lämna in bygglovsansökan för att påbörja ombyggnationen.

Utöver Borgunda så får Brunnhems hembygdsförening i Falköping 200 000 kronor liksom Holma Baltaks bygdegårdsförening i Tidaholm som får 150 000 kronor.

Totalt behandlades 242 ansökningar av Boverket, varav 85 beviljades. Investeringsbidrag ges för ny-, om- eller tillbyggnad, standardhöjande reparationer samt för inköp av allmänna samlingslokaler.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer