Lördag 28 januari 2023

Domstol avslår överklagan om Platåskolan

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg upphäver inte detaljplanen för Platåskolan i Falköping. Domstolen avslår gjorda överklaganden.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg meddelar på torsdagen att det inte finns skäl att upphäva detaljplanen för Platåskolan del av Gamla stan 2:26 i Falköping. Därmed avslår domstolen de överklaganden som kommit in.

Domstolen gör bedömningen att Falköpings kommun skött planärendet på ett rätt och riktigt sätt och att detaljplanen inte går emot någon bestämmelse i plan- och bygglagen.

Det var i juni 2019 som kommunfullmäktige i Falköpings antog detaljplanen med avsikten att bygga en helt ny 7-9 skola på tomten intill korsningen Hollendergatan-Trädgårdsgatan och med utemiljö i det gamla stenbrottet. I planen ingår också nya trafiklösningar. Flera överklaganden har inlämnats.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen inom tre veckor från domens datum.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer