Onsdag 3 juni 2020

Falköpings arbetsmiljöutredning är nu klar

Falköpings kommunhus.
Falköpings kommunhus.

– Det blir tydligt i utredningen att det behövs en ny typ av politiskt ledarskap framöver som präglas av tillit, ödmjukhet, transparens och dialog, säger Adam Johansson (M), som idag är andre vice ordförande i Falköpings kommunstyrelse.
Detta efter att den arbetsmiljöutredning presenterats som tillkom efter anklagelser riktats mot Falköpings förra kommunalråd.

Falköpings kommun har genomfört en arbetsmiljöutredning med syfte att kartlägga hur medarbetare uppfattar sin arbetsmiljö. Utredningen har haft sin utgångspunkt i kommunens riktlinjer vid kränkande särbehandling och ger ett underlag för att vid behov kunna vidta åtgärder som säkerställer en trygg och god arbetsmiljö.

– Nu är utredningen avslutad och det är den politiska organisationen som nu har ansvar för eventuella åtgärder kopplat till arbetsmiljöutredningen säger Maria Ström, personalchef, i ett pressmeddelande från kommunen.

Yttersta ansvar

I utredningen riktas kritik mot en kultur som inrymmer detaljstyrning, härskarteknik och negativ jargong.

– Vi har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, nu är det viktigt att vi skyndsamt kommer igång med det fortsatta arbetet utifrån utredningen för att säkerställa en trygg och god arbetsmiljö, säger Karola Svensson (C), tillförordnad ordförande i Falköpings kommunstyrelse.

– Vi behöver ta ett omtag och komma fram till vilka åtgärder som behöver genomföras. Det handlar om att jobba med värdegrund och bemötandefrågor, säger Dan Hovskär (KD).

-Vi måste ta till oss detta och fundera på vad som har gått fel. Sedan måste vi hitta arbetssätt där alla känner sig trygga och former för dialog där vi tidigare kan få signaler om arbetet inte fungerar, säger Ingvor Bergman (S).

Nästa vecka väljs Adam Johansson (M) till ny ordförande i kommunstyrelsen, efter att Dan Gabrielsson (S) avsagt sig uppdraget.

Läs mer:

Polisutredning mot Dan Gabrielsson läggs ned

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet