Torsdag 12 december 2019

Får vänta med att välja nya nämndspresidier

När kommunfullmäktige i Falköping samlas på måndagen kommer Adam Johansson (M), 23, väljas till ny ordförande i kommunstyrelsen. Men övriga val genomförs inte.

Det är kommunfullmäktiges ordförande Patrik Björck (S) som beslutat att inte ta upp val till nya presidier för övriga nämnder och styrelser.

– Vi anser att fullmäktiges ordförande Patrik Björck obstruerar genom att fördröja detta ärende, säger Adam Johansson till Falköpings Tidning.

Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktiges ordförande som fastställer vilka ärenden som ska behandlas vid fullmäktiges möten.

Genom majoritetsskiftet i Falköping, där C och KD bröt samarbetet med S, så vill den nya borgerliga majoriteten, med stöd av V och MP, byta ut S-märkta ordförande i kommunens nämnder. Men detta kan få vänta till höstens fullmäktiegmöten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet