Torsdag 12 december 2019

Färre vårdplatser på Falköpings sjukhus

Skaraborgs sjukhus i Falköping.
Skaraborgs sjukhus i Falköping.

På onsdag fattar styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslut om minskning av vårdplatser på sjukhuset i Falköping. Sjukhusledningens förslag är en neddragning av åtta somatiska vårdplatser för internmedicinsk vård.

Åtgärden ingår i sjukhusets arbete för att effektivisera vården och minska kostnader med anledning av den ekonomiska situationen. Förändringarna ska minska sjukhusets kostnader med minst 5 miljoner kronor och genomförs från 1 september 2019

Majoriteten av vårdavdelningens patienter är äldre, medelåldern ligger på cirka 80 år och många är multisjuka. De flesta patienter som vårdas på enheten kommer från ortopedavdelningen i Skövde. Därefter kommer patienter som först vårdats på den medicinska akutvårdsavdelningen Mava i Skövde.

Enligt förslaget blir den nya  internmedicinska vårdavdelningen i Falköping blir en allvårdsavdelning och antalet vårdplatser minskas från 28 till 14 stycken, men med ”dragspelseffekt” att kunna utöka till 20 vårdplatser vid behov.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer