Onsdag 11 december 2019

Klartecken för provborrning i Stenstorp

Förvaltningsrätten ställer sig bakom Bergsstatens beslut att tillåta provborrning i Segerstad. Ärendet kan nu överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.
Förvaltningsrätten ställer sig bakom Bergsstatens beslut att tillåta provborrning i Segerstad. Ärendet kan nu överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.

Förvaltningsrätten ger företaget Big Rock Energy rätt att provborra efter olja och gasformiga kolväten i Segerstad, söder om Stenstorp.

Flera parter, bland annat Falköpings kommun, har överklagat det tidigare beslutet från Bergsstaten. De menar bland annat att ansökan är så kortfattad att det inte går att bedöma vilka miljömässiga konsekvenser ett undersökningstillstånd medför.

Förvaltningsrätten köper inte detta resonemang utan konstaterar att det saknas anledning att ifrågasätta Bergsstatens bedömning, enligt Falköpings Tidning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer