Fredag 20 september 2019

Nya hyreshus ger Falköping 73 lägenheter

Kommunägda Hyresbostäder AB i Falköping bygger de två åttavåningshusen nära Ålleberg center i ett svep. Sammanlagt 73 lägenheter står färdiga i mitten av år 2021. Ett hus är klart redan i december 2020.

Hyresbostäder AB:s byggprojekt ”Diamanten”, i Falköping, består av två hus, med vardera åtta våningar. Hus ett har 38 lägenheter och hus två har 35 lägenheter.

Byggnaderna är sammankopplade med ett stort kallgarage med infart från Petter Ryttnings väg. Garaget har ett 50-tal parkeringsplatser och det finns också ett parkeringsdäck med infart från Ållebergsvägen med drygt 20 platser.

Hus ett har redan fått klartecken från styrelsen i bolaget. Förra veckan beslöt styrelsen att i september också påbörja hus två. Skälet är det stora intresset för lägenheterna. Hittills har 31 personer tecknat sig för hyreskontrakt.

Den totala investeringskostnaden är 170 miljoner, varav staten kan skjuta till 30 miljoner kronor. I december år 20202 står hus ett klart. Hus två beräknas vara klart i mitten av 2021.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet