Fredag 20 september 2019

Nytt sparförslag för sjukhuset i Falköping

Falköpings sjukhus.
Falköpings sjukhus.

Vid senaste sammanträdet med styrelsen för Skaraborgs sjukhus (SkaS) redovisades sjukhusledningens planer för att stänga 14 medicinplatser på sjukhuset i Falköping.

Efter en sådan förändring skulle det enbart kvarstå 14 platser inom ortopedi, när det gäller somatisk vård, på sjukhuset.

Socialdemokraterna gjorde vid styrelsemötet en protokollsanteckning i ärendet.

– Vi socialdemokrater önskar att sjukhusdirektören avvaktar med denna förändring tills styrelsen fått ta del av bland annat risk- och konsekvensanalysen och att ärendet lyfts igen på presidium och styrelsemöte i maj, skriver Susanne Larsson (S) som är  vice ordförande Skas styrelse.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer