Torsdag 12 december 2019

Plan för skola i Falköping till domstol

Falköpings kommunhus.
Falköpings kommunhus.

Detaljplanen för den nya Platåskolan i Falköping överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg kommer pröva detaljplanen för Platåskolan i Falköping, uppger Falköpings Tidning. Det är främst fastighetsägare som kommer bli grannar till skolan, som överklagat den beslutade detaljplanen.

Kommunfullmäktige i Falköping godkände den 24 juni detaljplanen kring det gamla stenbrottet vid Trädgårdsgatan, där det nya högstadiet ska byggas.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet