Lördag 18 augusti 2018

Vårdcentral i Dalum läggs ner

Regionen föreslås på fredag besluta om nedläggning av vårdcentralfilialen i Dalum mellan Falköping och Ulricehamn.

Regionens primärvårdsstyrelse, som ansvarar för Närhälsans vårdcentraler i länet, föreslås på fredag beslutar om att upphöra med ytterligare en vårdcentral.

Denna gång handlar det om vårdcentralfilialen i Dalum, mellan Falköping och Ulricehamn. Om styrelsen följer tjänstemannaförslaget så stängs vårdcentralen den 19 mars 2018.

Samtidigt föreslås primärvårdsdirektören fortsätta dialogen med fastighetsägaren om möjlighet att hyra lokal för distriktssköterskeverksamhet.

Närhälsan Dalum vårdcentral gjordes om till en filial 2015 på grund av ekonomiska svårigheter och bemanningssvårigheter.

Filialen är bemannad två till tre dagar i veckan. En allmänspecialist tjänstgör en dag i veckan och en till två sjuksköterskor, en undersköterska och en sekreterare tjänstgör två till tre dagar i veckan vilket är maximalt vad vårdcentralen klarar av resursmässigt.

Istället för filial ska Närhälsan Ulricehamns vårdcentral erbjuda invånarna hembesök för att möta vårdbehovet hos de mest sjuka äldre och andra prioriterade grupper. Dalum ligger 13 kilometer från Ulricehamn.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer