Onsdag 26 juni 2019

Vårdplatser görs om vid Falköpings sjukhus

På onsdag fattar styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslut om vårdplatserna vid Falköpings sjukhus.
På onsdag fattar styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslut om vårdplatserna vid Falköpings sjukhus.

18 medicinska vårdplatser vid Falköpings sjukhus görs om till vårdplatser för ortopedi med inriktning för äldre. Det föreslås styrelsen för Skaraborgs sjukhus besluta imorgon. Orsaken är bristen på ortopediplatser vid sjukhuset i Skövde.

Skaraborgs sjukhus föreslås imorgon, på ett extrainsatt styrelsemöte, besluta om en omstrukturering av vårdplatser inom medicin och kirurgi.

– Under en längre tid har det varit brist på vårdplatser på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) till följd av att det saknats sjuksköterskor. Detta har medfört att medarbetare har fått arbeta under pressade förhållanden. Inför hösten beskrevs att endast ett begränsat antal vårdplatser kunde hållas öppna inom ortopedi, skriver ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström i sitt beslutsförslag till styrelsen.

– Inför detta scenario som påverkar alla avdelningar inom SkaS startade ett SkaS-övergripande arbete kring vårdplatssituationen, konstaterar hon.

Falköping

Utöver rekryteringsfrämjande åtgärder så ska en ”omstrukturering av medicinska och kirurgiska av vårdplatser” genomföras, för att nå en flexibel och effektiv struktur och minimera behovet av tillfälliga vårdplatser.

Enligt Falköpings Tidning handlar detta om att 18 medicinska vårdplatser i Falköping görs om till vårdplatser för ortopedi med inriktning för äldre. Tidningen uppger att den fackliga organisationen Vårdförbundet är kritiskt till att beslutet fattas på lösa grunder. Åtgärderna ska ske snarast och vara fullt genomförda vecka 40, 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer