Lördag 23 oktober 2021

Farligt snabbt genom Moholm

145 kilometer i timmen istället för den tillåtna maxhastigheten 40 kilometer i timmen. Det var den värsta överträdelsen på länsväg 201 genom centrala Moholm när NTF under en vecka gjorde mätningar. Enligt organisationen körde 92 procent av förarna för fort på sträckan.

– Trafiksituationen är den värsta, både till antalet bilar som passerar ett samhälle av den här storleken och till antalet förare som överskrider hastighetsbestämmelserna, säger Torbjörn Forsell, NTF, till Mariestads-Tidningen.

Nu kräver samhällsföreningen att kommunen och Trafikverket förbättrar säkerheten längs vägen. Staket längs cykelbanan, farthinder och trafikskyltar är några av åtgärderna som samhällsföreningen kräver.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer