Onsdag 20 februari 2019

Färre unga är arbetslösa

Arbetslösheten bland Sveriges unga fortsätter att minska. I juni sjönk andelen arbetslösa 18-24-åringar till 8,6 procent. Det är den lägsta siffran på tio år, enligt Arbetsförmedlingen.

I slutet av förra månaden var totalt 336 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. 46 000 av dem var ungdomar.

Arbetslösheten var lägre bland unga kvinnor än bland unga män – 6,9 procent, respektive 10,2 procent.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet