Fredag 27 maj 2022

Fler barn men färre vuxna med cykelhjälm

Barn i Skaraborg är betydligt bättre än vuxna när det kommer till användning av cykelhjälm. Foto: Tatiana Syrikova/Pexels
Barn i Skaraborg är betydligt bättre än vuxna när det kommer till användning av cykelhjälm. Foto: Tatiana Syrikova/Pexels

I Skaraborg har användningen av cykelhjälm sjunkit med fem procentenheter bland vuxna och ökat med sexton procentenheter bland barn jämfört med förra årets mätning.

På riksnivå ökar användningen av cykelhjälm bland både barn och vuxna. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som bygger på drygt 100 000 observationer, indikerar en ökning av cykelhjälmsanvändandet på tio procentenheter de senaste sju åren. Bland vuxna skaraborgare minskar dock användningen med fem procentenheter jämfört med fjolåret.

– Det är mycket oroande att allt fler vuxna cyklister struntar i cykelhjälmen i Skaraborg. I den nationella sammanställningen ökar hjälmanvändandet för varje år. Men här vi i Skaraborg ligger kvar på siffror som är ungefär hälften av rikssnittet. Men det är samtidigt kul att fler barn blir bättre på att använda cykelhjälm. Där ligger vi i Skaraborg på nästan samma siffror som i resten av landet, säger Petra Hansson, verksamhetsansvarig på NTF i Skaraborg i ett pressmeddelande.

År 2020 omkom nationellt 18 cyklister och cirka 2000 skadades allvarligt. Om alla cyklister använde cykelhjälm skulle det totala antalet allvarligt skadade enligt NTF kunna minska med cirka fem procent och antalet omkomna med 25 procent.

– Den absolut vanligaste olyckan bland cyklister är ju singelolyckan och det är inte farligare att cykla omkull i en storstad än någon annanstans i landet så vi borde inte se regionala skillnader. Man cyklar omkull på grund av underlaget, sin egen ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett om du cyklar på landet eller i stan, säger Petra Hansson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet