Torsdag 30 mars 2023

Felaktiga rykten om insekter i mat

Just nu sprids rykten om att det kan finnas insekter i mat utan att konsumenterna vet om det. Men det är fel, enligt Livsmedelsverket. Allt som finns i en produkt ska finnas med i ingrediensförteckningen.

Det är ovanligt med insekter i livsmedel i Sverige. Sedan några år är det tillåtet att sälja mat med vissa insekter i Sverige och i hela EU. Det är bara några arter som är tillåtna och det är ovanligt med insekter på den svenska marknaden.

– Det sprids rykten, både i Sverige och i andra europeiska länder, att det skulle vara tillåtet att blanda insekter i maten utan att informera konsumenterna. Självklart är det inte så – ingen ska luras att äta insekter utan att man vet om det, säger Astrid Walles Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Allt som finns i en produkt ska alltid finnas med i ingrediensförteckningen. För mat som innehåller insekter gäller detta:

  • Om ett livsmedel innehåller insekter ska det alltid framgå tydligt på förpackningen. Ofta står det redan i namnet på livsmedlet.
  • I ingrediensförteckningen på förpackningen måste namnet på den aktuella insektsarten framgå, till exempel hussyrsa eller mjölmask.
  • Informationen på förpackningen ska vara på svenska.

–  Den som inte vill äta insekter ska naturligtvis inte göra det. Precis som för all mat som säljs måste det vara tydligt i märkningen vilka ingredienser som ingår så att vi kan välja själva om vi vill äta maten eller inte, säger Astrid Walles Granberg.

Insekter räknas som så kallade ’nya livsmedel’ och är än så länge ovanliga på den svenska marknaden. Insekter får bara produceras och säljas som livsmedel om de är tillåtna enligt regelverket om nya livsmedel, och de är bara tillåtna om de bedömts säkra att äta.

– De insektsarter som är tillåtna att sälja som mat är säkra att äta, men personer som är allergiska mot skaldjur ska vara försiktiga, eftersom de kan få en allergisk reaktion också mot insekter, säger Astrid Walles Granberg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet