Torsdag 16 augusti 2018

Fiberförening skriver nu till regeringen

Foto: Östra Falbygdens fiberförening
Foto: Östra Falbygdens fiberförening

Fiberföreningen för östra Falbygden vänder sig nu till regeringen för att få en ändring i ägardirektiven till Telia och dess dotterbolag Skanova. Skattebetalarna förlorar på företagets orimliga prispolitik, påpekar fiberföreningen.

Föreningen begär i ett öppet brev att få träffa digitaliseringsminister Peter Eriksson och diskutera att skattebetalarna tvingas betala dubbelt när Telia-ägda Skanova tvingar fiberförenigen att gräva en egen kanalisation mella Kättilstorp och Vistorp. Skanova har en orealistisk prissättning, menar fiberföreningen. Därför tvingas skattebetalarna betala dubbelt för bredbandsutbyggnaden.

– Skanova arbetar stick i stäv mot statens övriga ambitioner. Skanova försvårar, fördyrar för oss fristående fiberföreningar – och agerar inte alls i syfte att göra det enkelt och kostnadseffektivt att bygga bredband på landsbygden, skriver föreningen.

Föreningen menar att Skanova inte uppfyller kraven i lagstiftningen:

-Vi har köpt tomslangar av både Vattenfall och Falbygdens energi till 20 kr per meter, vilket är ett vedertaget normalpris när fiberföreningar köper av olika nätägare. Vi föreslår att regeringen med det snaraste förtydligar i utbyggnadslagen att kravet på tillgänglighet även innefattar ett krav på rimlig prissättning.

Vita fläckar

Fiber Östra Falbygden byggde sitt fibernät åren 2012-2013 och ansluter idag cirka 250 fastigheter i Falköpings och Tidaholms kommuner.

Tillsammans med grannföreningen Börstig Brismene Bredband (med cirka 150 medlemmar) tar föreningarna nu ett gemensamt ansvar för flera svårtillgängliga ytterområden i såväl Falköpings som Ulricehamns kommuner och som hittills haft svårt att bilda föreningar och bygga fibernät på egen hand.

Genom ett utbyggnadsprojekt ansluter föreningen därför under 2018 ytterligare 300 fastigheter i sex socknar och raderar därmed de sista ”vita fläckarna” i området.

God insats

-Vi känner att vi gör en god insats för en levande landsbygd samtidigt som vi skapar en mer livskraftig fiberförening som har större chans att stå på egna ben i framtiden, påpekar föreningen.

Vid projekteringen skulle det vara naturligt att nyttja en redan befintlig, men helt outnyttjad Skanova-slang mellan byarna Kättilstorp och Vistorp, en sträcka på drygt tre kilometer. Kanalisationen har bekostats med offentliga medel i syfte att ansluta ytterområden i kommunen till framtida fibernät. Skanova byggde kanalisationen och står därför idag som ägare.

Men Skanova kräver mycket hög ersättning och hyreskontrakt på tio år för att föreningen ska få nyttja de tomma slangarna (se artikel i Skaraborgsbygden nr 2, 2018)

– Vi finner Skanovas agerande både omoraliskt och fel. Ur samhällsbyggnadsperspektiv är det för det första rent slöseri med resurser. För det andra är det kontraproduktivt då ett statligt bolag motarbetar fiberutbyggnaden på landsbygden på det här sättet och fördyrar investeringar. Att man på fullaste allvar föreslår en självägande fiberförening en tiodubbel kostnad är både oseriöst och fantasifullt, skriver föreningen och avslutar med att fråga digitaliseringsministern om ägarna till Telia vet om detta.

Läs mer: (Skaraborgsbygden 12 januari 2018, nummer 2)

”Ett enormt slöseri med skattemedel”

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet