Onsdag 15 augusti 2018

Svenska fjärdeklassare bättre på att läsa

Efter flera PIRLS-undersökningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats, enligt Skolverket.

Läsförmågan ligger nu på samma nivå som 2001 då Sverige presterade som bäst. Av övriga 49 deltagande länder är det sju länder som presterar bättre.

– Läsförmågan är en viktig grundbult för att lyckas i skolan. Därför är det extra glädjande att svenska elevers kunskaper i läsförståelse förbättras. Detta är ett styrkebevis från alla duktiga lärare och elever, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet