Fredag 29 maj 2020

Fler än 90 000 bor på öar utan förbindelse

Sverige har 90 000 folkbokförda invånare på fler än 500 öar utan fastlandsförbindelse via bro. Det flesta av öarna är belägna i Sveriges kustområden. Antalet invånare på öarna har ökat med nästan 2 700 personer sedan 2010.

De flesta av Sveriges befolkade öar utan fastlandsförbindelse har en mycket liten befolkning. Av de 541 öar som ingår i statistiken hade drygt 400 färre än 10 invånare vid utgången av 2018.

De öar som hade störst befolkning fanns framförallt i kommunerna Göteborg och Öckerö. Allra störst befolkning hade dock ön Gotland med 58 744 personer.

Under perioden 2010 till 2018 har antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskat med 39 områden.

Vid utgången av 2018 hade Stockholms län det största antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, med nästan 230 områden totalt. Därefter hade Västra Götalands län flest befolkade öar, följt av Östergötland och Norrbotten.

Samtliga av Sveriges 21 län hade befolkade öar utan fastlandsförbindelse. De flesta befolkade öar utan fastlandsförbindelse är belägna i havsvatten. Cirka 14 procent var belägna i sötvatten 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet