Onsdag 26 september 2018

Fler arbetslösa kvinnor

Foto: Lennart Perlenhem
Foto: Lennart Perlenhem

Arbetslösheten fortsätter stadigt ner i Västra Götaland. 6,4 procent var arbetslösa i slutet av oktober månad, förra året var siffran 6,8 procent. Även ungdomsarbetslösheten sjunker i rask takt och ligger nu på 8,2 procent i länet (10,1 procent i oktober 2016).

Det märks ingen avmattning på arbetsmarknaden i Västra Götalands län. Det var i oktober månad nästan 2 000 personer färre inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland jämfört med för ett år sedan. Även i de kommuner som har högst arbetslöshet minskar arbetslösheten relativt mycket.

Arbetslösheten är totalt sett högre bland män än bland kvinnor, men nu ökar antalet inskrivna kvinnor med 0,2 procent medan den minskat med 6,9 procent bland männen.

Största ökningen har skett bland utomeuropeiska kvinnor där antalet ökat med 9,9 procent hos Arbetsförmedlingen. För utomeuropeiska män är ökningen blott 0,2 procent.

– Nyanlända kvinnor har generellt svårare att få fäste på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser flera orsaker till det. Bland annat utbildningsnivå och avsaknad av efterfrågad yrkeserfarenhet, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland.

Minskningen av arbetslösheten bland unga (18-24 år) är remarkabel i Västra Götalands län, menar Arbetsförmedlingen. Sedan år 2013 har den minskat med drygt 50 procent.

I slutet av oktober var 7 526 unga i länet arbetslösa, det är en minskning från förra året med 17,4 procent. Det överträffar minskningarna i de två andra storstadslänen; Stockholm (4,8 procent) och Skåne (2,5 procent) rejält.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet