Torsdag 30 mars 2023

Fler olyckor med vildsvin och hjort

OLYCKOR. Antalet inrapporterade viltolyckor med vildsvin och dovhjort ökade under 2022 , samtidigt skedde färre trafikolyckor med rådjur, älg och kronhjort.
OLYCKOR. Antalet inrapporterade viltolyckor med vildsvin och dovhjort ökade under 2022 , samtidigt skedde färre trafikolyckor med rådjur, älg och kronhjort.

Antalet inrapporterade viltolyckor med vildsvin och dovhjort ökade under 2022 jämfört med året innan. Samtidigt skedde färre trafikolyckor med rådjur, älg och kronhjort. Totalt har 61 533 viltolyckor rapporterats för vägtrafiken under 2022, vilket är lägre än de 65 430 som registrerats för rekordåret 2021.

– För sjätte året i rad rapporterades över 60 000 viltolyckor på svenska vägar. Sverige har höga ambitioner gällande både trafiksäkerhet och viltvård, men vi har misslyckats med att hålla nere antalet viltolyckor som stabiliserats på mycket höga nivåer. Förutom att människor skadas och djuren blir lidande kostar viltolyckorna samhället väldigt mycket pengar, uppåt nio miljarder kronor per år, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige, i ett pressmeddelande.

Dyster utveckling

De allvarligaste olyckorna sker med älg, medan rådjursolyckor är vanligast. Under 2022 skedde 4 597 älgolyckor och hela 46 864 rådjursolyckor. Samtidigt har det inrapporterats 5 640 kollisioner med vildsvin, 3 533 med dovhjort och 386 med kronhjort.
– Vi har på senare år sett kraftiga ökningar av olyckor med allt klövvilt förutom älg. Forskarna förväntar sig att denna dystra utveckling fortsätter. Den kanske påtagligaste förändringen under 2000-talet är att olyckorna med vildsvin och hjort tillkommit eftersom dessa stammar ökat explosionsartat, säger Tony.

Behöver anpassas

Antalet viltolyckor påverkas av trafikmängd, viltstammarnas storlek och infrastrukturens utformning.

– Det krävs insatser på flera håll för att vända utvecklingen. Vägarna behöver bli säkrare genom mer stängsel och fler säkra djurpassager. Viltvården behöver anpassas för att hålla nere olyckorna. Som förare kan man försöka vidga sitt synfält och anpassa hastigheten till rådande förhållanden, förklarar Tony.

Så minskar du risken

* Anpassa hastigheten till rådande förhållanden. Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.

* Ta det extra försiktigt vid åkrar, hyggen och sjöar samt där viltstängsel börjar och slutar.

* Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.

* Se till att bilens utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.

* Respektera viltvarningsskyltar

Detta gäller vid viltolycka

* Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.

* Märk ut platsen där olyckan har skett.
Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.

* Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.

* Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Fakta: Antal olyckor per år

2013              46 944

2014              47 167

2015              48 191

2016              58 581

2017              61 282

2018              63 751

2019              64 931

2020              61 156

2021              65 430

2022              61 533

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet