Lördag 18 augusti 2018

Fler pappor tar ut föräldraledighet

Män i Sverige fortsätter att vara hemma med barnen i allt större utsträckning. 

Under 2017 tog papporna ut i snitt 27,9 procent av föräldraledigheten, vilket innebär en ökning med nästan en procentenhet jämfört med 2016.

Kvinnornas snitt är 72,1 procent och har alltså fortfarande en betydligt högre nivå.

Men utvecklingen pekar mot att papporna är hemma med barnen mer än tidigare, enligt Försäkringskassan.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet