Onsdag 26 september 2018

Fler passagerare på Jönköping Airport

Utvecklingen är fortsatt positiv på Jönköping Airport. 114 608 resenärer flög till och från flygplatsen under 2017 vilket är en ökning med två procent jämfört med året innan.

Detta är femte året i rad som flygplatsen kan redovisa ett plus i passagerarstatistiken. Antalet starter och landningar var även det positivt, upp 9 procent jämfört med föregående år.

Den stora orsaken till resultatet kommer från utrikestrafiken och Frankfurtlinjen som totalt ökade med 17 %. Linjen överträffade den till år 2016 bästa månaden hela sex gånger under året, med bland annat ”all time high” i oktober månad.

I november var den totala passagerarsiffran, 12 821, den högsta sedan november 2005. Även inrikestrafiken, bestående av avgångar till Stockholm och Karlstad ökade under året, upp 7 procent.

Det är inte bara charter och reguljärflyg som trafikerar flygplatsen. I somras kunde man för elfte året välkomna inresande charterresenärer från flertalet europeiska länder via Tyskland och Düsseldorf. För en tredjedel av flygplatsens omsättning står fraktverksamheten.

Där ligger man kvar på samma nivå som föregående år, hämmade av kapacitetsbrist. Flygplanen gå allt som oftast med full last.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet