Fredag 20 juli 2018

Fler platser på Rödjan-anstalten?

Kriminalvårdsanstalten Rödjan i Mariestad har idag 60 platser. Det kan i framtiden bli betydligt fler platser. Foto: Kriminalvårdsstyrelsen
Kriminalvårdsanstalten Rödjan i Mariestad har idag 60 platser. Det kan i framtiden bli betydligt fler platser. Foto: Kriminalvårdsstyrelsen

Regeringen utökar resurserna för polisen. Så också för kriminalvården. En konsekvens är att det behövs fler platser på landets fängelser.

Vid anstalten Rödjan i Mariestad arbetar kriminalvårdschefen Britt-Marie Johansson med en verksamhetsbeskrivning för den framtida utvecklingen av anstalten.

Enligt Mariestads-Tidningen kan det handla om en utökning av antalet platser från dagens 60 platser till 90 platser vid Rödjan i Mariestad.

-Det är inga bekymmer att utöka, säger Britt-Marie Johansson till Mariestads-Tidningen.

Hon menar att regeringens inriktning sänder positiva signaler till anstalten i Mariestad.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer