Tisdag 2 juni 2020

Fler poliser i Västsverige

Polismyndigheten är i stark tillväxt. Under 2019 ökade region Väst med 260 medarbetare. Ökningen fortsätter de närmaste åren. Nu blir det även lättare och snabbare att söka till polisutbildningen.

– Från och med nu i januari är det möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året. Många känner säkert någon som skulle passa som polis. Då är det bara att tipsa dem om att de kan söka direkt, säger regionpolischef Klas Johansson.

Polisen i region Väst väntas i år för första gången ha över 5 000 anställda medarbetare. Under 2020 är prognosen att antalet anställda i regionen ökar med cirka 210 medarbetare – från dagens 4 960 till cirka 5 170.

– För att möta morgondagens samhälle behöver vi bli ännu fler polisanställda. För polisen är det lika viktigt att behålla de medarbetare vi har som att rekrytera nya, säger Klas Johansson.

Polismyndighetens ambition är att nå målet om 10 000 fler medarbetare till slutet av 2024. För att minska skillnaden mellan antalet sökande och de som faktiskt dyker upp till prövningen har möjligheten införts att söka till polisutbildningen när som helst under året. Tiden mellan ansökan och besked kortas också till cirka 30 dagar, mot tidigare 30 veckor.

Polisregion Väst omfattar Västra Götalands och Hallands län.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet