Måndag 26 juli 2021

Fler vargattacker – men inte i Skaraborg

För första gången på tio år står varg för fler tamdjursattacker än lo i Sverige. Det gäller även för Västra Götaland, även om Skaraborg inte följer trenden.

– Vi har varit ganska förskonade från vargangrepp här, säger Håkan ”HåPe” Persson från Töreboda, viltansvarig i LRF Västra Götalands styrelse.

Under 2020 attackerades 550 tamdjur av de större rovdjuren vid 126 tillfällen i Sverige. Det visar siffror från SLU:s Viltskadecenter.

Fjolåret innebar ett trendbrott då varg för första gången på tio år stod för en större andel än lo. Det beror både på att vargangreppen ökar och på att lodjursattackerna minskar. I Västra Götaland attackerades 48 tamdjur av varg och 34 av lo.

– Frågan är om vargen tränger bort lo, men det är bara en spekulation, säger Håkan Persson.

Ska någon spekulera så är det han. Förutom att vara viltansvarig i LRF sitter han med i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation och rovdjursutskott.

Vargattacker är ovanliga i Skaraborg, men det händer i närliggande områden med etablerade vargrevir. Lodjur är ett större hot mot tamdjur här.

– Lo tar något enstaka djur. Det blir ingen massaker som det kan bli med varg. Vargen kan också skrämma nötboskap i sken och det kan ta flera dagar att hitta dem, säger Håkan Persson.

För djurägare finns det medel att söka för att sätta upp stängsel som skyddar mot angrepp, men enligt Håkan Persson räcker inte de pengarna. Dessutom är det svårt att hålla lo borta från beteshagarna med hjälp av stängsel.

Det är attacker av lo, varg, björn, järv och örn som registreras, men det finns ett mörkertal. Det ska bevisas att det är ett av de större, skyddade rovdjuren som har varit framme för att ersättning ska betalas ut och attacken hamnar i statistiken. Vissa drar sig också för att anmäla.

– Det finns de av våra medlemmar som knyter näven i fickan i stället, men det är klart att man anmäler om man hittar döda får i hagen. Om det däremot förvinner en kalv så är det ju nästan omöjligt att bevisa och då kanske man struntar i det i stället, säger Håkan Persson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet