Onsdag 2 december 2020

Avdelningsflytt ska säkra vårdtillgången

Foto: pressbild
Foto: pressbild

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förslaget från Skaraborgs Sjukhus att flytta ortopedi- och medicinavdelningen permanent från Falköping till Skövde. Syftet är att säkra att invånarna får fortsatt tillgång till god vård och att skapa beredskap för en ökad smittspridning av Covid-19, står det i pressmeddelandet från nämnden.

Full tillgång till samtliga specialistkonsulter, dygnet runt-verksamhet alla dagar i veckan och tillgång till intensivvård. Det är faktorer som fått nämnden att ställa sig bakom förslaget om en permanent flytt av  ortopedi- och medicinavdelningen från Falköping till Skövde. Vidare ser man att antalet transporter av patienter mellan Falköping och Skövde skulle minska och att en flyttskulle ge ökade samordningsvinster runt patientens vård, minska risken för längre vårdtider och stärka en god och säker vård.

Pandemienhet

Under Covid-19-pandemin våren 2020 flyttades avdelningen med ett 20-tal vårdplatser från Falköping till Skövde. I och med flytten kunde Skaraborgs Sjukhus bygga upp en pandemienhet för hela Skaraborg.

Avdelningen kommer fortsatt att arbeta som en pandemienhet med personal som arbetat länge ihop och som är vana att vårda covid-19-patienter. Avdelningen kommer i huvudsak ha vårdplatser för ortopedi och medicinpatienter.

Den dagkirurgiska verksamheten i Falköping påverkas inte av beslutet.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fattar beslut om förändringen den 29 oktober.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet