Söndag 28 februari 2021

Förlängning av Naturnära jobb

FORTSÄTTNING. Ansvariga myndigheter vill nu se en fortsättning och utökning av uppdraget med Naturnära jobb.
FORTSÄTTNING. Ansvariga myndigheter vill nu se en fortsättning och utökning av uppdraget med Naturnära jobb.

Naturnära jobb har gett runt 400 tjänster i hela landet under hösten 2020. Nu föreslår ansvariga myndigheter att det ska bli en fortsättning och utökning av uppdraget.

Bekämpning av granbarkborre, strandstädning, bekämpning av invasiva arter och vård av kulturmiljöer. Det är några av de många arbetsuppdrag som utförts inom Naturnära jobb sedan starten 2020. I en delrapport skriver de ansvariga myndigheterna att Naturnära jobb inte bara skapar nytta och skillnad för de som är nyetablerade i Sverige och de som varit arbetssökande under en längre tid som nu som nu är i arbete; det skapar mervärde för hela samhället.

– De jobb som utförs inom Naturnära jobb hade annars inte blivit gjorda och genom att utveckla individen skapar vi en arbetskraftsresurs för bland annat de gröna näringarna, säger Fredrik Silfwerbrand, samordnare av uppdraget på Skogsstyrelsen, och fortsätter:

– Vi ser att effekterna av den här typen av uppdrag ökar om de är långsiktiga. Det är otroligt viktigt att vi får en kontinuitet för att få god effekt av insatsen, därför föreslår vi en förlängning och utökning av uppdraget istället för den planerade nedtrappningen 2022.

Extra medel

Under 2020 fick runt 400 personer anställning inom Naturnära jobb på Skogsstyrelsen. Generellt är anställningarna för medarbetarna i arbetslagen ett år och under hela anställningen ska medarbetarna utvecklas genom utbildning och arbetsuppgifter.

Ett aktivt matchningsarbete genomförs också löpande för att få individen i anställning på den ordinarie arbetsmarknaden, påbörja utbildning eller ges förutsättningar för att starta företag.

Restriktioner och anpassningar på grund av pandemin har dock lett till att verksamheten är reducerad; den planerade omfattningen var drygt 600.

– Med de extra medel som tillförts 2021 kommer vi kunna anställa ytterligare medarbetare, planen är att utöka till cirka 600 pandemisäkrade platser under våren, säger Fredrik Silfwerbrand.

Naturnära jobb har följande ansvariga myndigheter: Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Sveriges geologiska undersökning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet