Torsdag 25 februari 2021

Forskare ska inventerar främmande arter i Vänern

VÄNERN. I ett nytt projekt ska forskare från Högskolan i Skövde inventera främmande arter i Sveriges största sjö – Vänern.
VÄNERN. I ett nytt projekt ska forskare från Högskolan i Skövde inventera främmande arter i Sveriges största sjö – Vänern.

Forskare från Högskolan i Skövde har fått i uppdrag att genomföra en förstudie för att inventera främmande arter av kräftdjur i Vänern.

– Det betyder mycket att vi kan vara med och bidra med våra kunskaper, säger Sonja Leidenberger, projektledare och lektor i biovetenskap på Högskolan i Skövde. 

Invasiva främmande arter är ett problem världen över och kan få stora negativa effekter. De kan sprida smittor och konkurrera ut inhemska arter. Vanliga främmande växter och djur i våra sjöar i dag är exempelvis sjögull och signalkräfta, arter som naturligt inte hör hemma i våra svenska vatten.

Nu ska forskare från Högskolan i Skövde, på uppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, genomföra en förstudie inför en inventering av invasiva arter.

–  Vi kommer i första läget koncentrera oss på Vänerns största hamnar eftersom det är där vi bedömer att risken är störst. Främmande arter kan komma in via sjöfartens barlastvatten och sen sprida sig vidare, förklarar Sonja Leidenberger i ett pressmeddelande.

Intervjua fiskare

Inledningsvis kommer forskarna att undersöka tänkbara platser för inventering och titta på olika fångstmetoder. Därefter ska både metoderna och platserna utvärderas inför fortsatt fältarbete.

– Det finns ett stort intresse i hela landet för att hitta bra metoder att upptäcka invasiva arter. Kan man agera snabbt innan arterna etableras, kan de elimineras. Vi kommer nu främst att leta efter olika kräftdjur och vi vet att man tidigare har hittat exemplar av ullhandskrabba i Vänern. Vi får se om vi även hittar andra arter som taggkindskräfta, marmorkräfta eller andra organismgrupper som står på Havs- och Vattenmyndighetens fokuslista.

En stor del av det inledande arbetet är att intervjua både yrkesfiskare och sportfiskare om deras fångster och iakttagelser.

Biologisk mångfald

Sara Peilot är bland annat ekolog och verksamhetsledare på Vänerns vattenvårdsförbund. Hon tror att det i många fall kan bero på okunskap att främmande arter sprids och vill öka medvetenheten kring det.

– Man tar med sig en hink med agn från en sjö till en annan och utan att tänka på det så har man även flyttat med sig små larver och kräftdjur. Samma sak om man slänger trädgårdsavfall i naturen då kan vissa icke inhemska arter spridas.

I höst ska förstudien från Högskolan i Skövde vara klar och ligga till grund för fortsatt inventeringsarbete. Under 2022 läggs ett större fokus på fältarbete, där exempelvis fällor ska placeras ut i några av Vänerns hamnar och i andra lämpliga områden som framkommit genom förstudien.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet